Osobní profil kurýra

Osobní profil kurýra

Osobní profil kurýra BOLT FOOD – vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Osobní profil kurýra slouží pro identifikaci kurýra, vytvoření dohody o provedení práce a k výplatě Vašich výdělků na správný bankovní účet.

Změny v profilu kurýra se na Vašem účtu projeví nejpozději do 24 hodin od odeslání formuláře.

UPOZORNĚNÍ

Pro výplatu Vašeho týdenního výdělku je použito číslo účtu, které je uvedeno na Vašem profilu kurýra každý poslední den v týdnu (tj. v neděli) v čase 23:59:59. Na pozdější změny nebude za aktuální období (od pondělí 00:00:00 do neděle 23:59:59) brán zřetel. Výplata výdělku se zpracovává strojově a je automaticky odesílána do naší banky.

* Povinné pole

Zvolte typ profilu. Pokud vyplňujete osobní profil řidiče poprvé, zvolte "Nový profil". Při změně údajů zvolte "Změna profilu"
Datum narození zadejte ve formátu dd.mm.rrrr
Zadejte číslo dokladu. Pokud je jako typ dokladu zvolen "Jiný", napište do závorky o jaký doklad se jedná
Telefonní číslo zadejte ve formátu +420123456789.
Číslo bankovního účtu, na který vám bude pravidelně každý týden zasílán váš výdělek.
Název ulice včetně čísla popisného (čísla registračního)
Název města
Název čtvrti
Poštovní směrovací číslo
Osobní profil řidiče