Chybně vyplacený výdělek

Chybně vyplacený výdělek

Otázka: Byl mi chybně vyplacen výdělek za předchozí pracovní týden. Proč tomu tak je?

Odpověď: Vyplacený výdělek za předchozí pracovní týden je na 99,99% vyplacen správně. V naší flotile jsou výdělky vypočítávány strojově každý týden v pondělí ráno. Je potřeba, aby si kurýr uvědomil následující skutečnosti:

  • Pracovní týden je od pondělí do neděle včetně
  • V aplikaci BOLT COURIER se zobrazuje hrubý týdenní výdělek
  • Z hrubého výdělku je odečtena flotilová provize (pouze z výdělku, ze spropitného se flotilová provize neodečítá)
  • Do hrubého výdělku se nezapočítává pondělí mezi nedělí (konec pracovního týdne) a úterým (výplatní termín). Tento den (pondělí) je součástí dalšího pracovního týdne

Pokud Vám i tak nesouhlasí vyplacený výdělek, tak nás neprodleně kontaktujte. Společně zjistíme, jaký byl skutečný výdělek za předchozí pracovní týden.