Ukončení výplaty výdělku v hotovosti

Ukončení výplaty výdělku v hotovosti

Vážení kurýři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že od 01.04.2024 bude ukončena výplata výdělků BOLT FOOD v hotovosti ve všech rozvozových městech. Poslední výplata hotovostního výdělku proběhne 26.03.2024.

Na základě této informace má kurýr, kterému je výdělek BOLT FOOD vyplácen v hotovosti, následující možnosti:

  • Zařídit si bankovní účet, na který mu bude vyplácen výdělek BOLT FOOD a změnu nahlásit na flotilu
  • Změnit flotilu

Všem kurýrům, kteří si do neděle 24.03.2024 nezmění typ výplaty výdělku BOLT FOOD z hotovostního na bankovní účet a tuto změnu nenahlásí na flotilu, bude zablokován profil (řidiče) kurýra BOLT FOOD.

K tomuto rozhodnutí jsme byly nuceni přistoupit z následujících důvodů:

  • Hotovostní výplatu výdělku si ani po oznámení termínu formou SMS zprávy nevyzvedne 30% příjemců. V trezoru jsou uloženy nevyzvednuté hotovostní výdělky z roku 2022.
  • Počet zájemců o hotovostní výplatu výdělků nedosahuje ani 1% (0,8%) z celkového počtu kurýrů ve flotile.
  • Hlavním důvodu pro zrušení výplaty výdělku v hotovosti je to, že se v poslední době začali množit podvody, při kterých si kurýr vyzvedne hotovostní výdělek, předloží doklad totožnosti a podepíše stvrzenku. Za jeden až dva týdny reklamuje, že podpis na výdajovém pokladním dokladu není jeho, že mu výdělek nebyl vyplacen a požaduje novou výplatu výdělku. Několik případů bylo řešeno s Policií ČR. U všech výdejů hotovosti na adrese Argentinská 40, Praha 7 je pořizován automatický kamerový záznam, který je v těchto případech předáván Policii ČR jako důkazní materiál.

Děkujeme za pochopení.

Komentáře jsou uzavřeny.