Změna struktury flotilových odvodů s platností od 04.09.2023

Změna struktury flotilových odvodů s platností od 04.09.2023

Update 04.09.2023 ve 14:15

Po vzájemné dohodě všech zúčastněných stran došlo na dnešním jednání k vypuštění části podmínek, ve které byla uvedena blokace profilu řidiče (kurýra) na základě nízké míry přijatých objednávek (míra přijetí nižší než 75%).


Ostatní podmínky zůstávají nadále platné.

Od 04.09.2023 dochází k trvalé změně flotilových odvodů pro kurýry.

S platností od 01.09.2023 bude nově požadováno od kurýrů ze všech flotil ve všech rozvozových městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice a Plzeň), aby byla minimální týdenní míra přijatých objednávek ve výši 80%.

V naší flotile budeme požadovat po všech kurýrech minimální týdenní míru přijatých objednávek ve výši 80% od 04.09.2023 včetně.

Týdenní míru přijatých objednávek můžete sledovat v aplikaci BOLT COURIER v sekci AKTIVITA (záložka TÝDEN):

Acceptance rate info

Základní flotilová provize zůstane u všech kurýrů nastavena na 10% z týdenního výdělku za doručené objednávky. Spropitné se do týdenního výdělku nezapočítává a neplatí se z něj flotilová provize.

Zároveň s tímto krokem jsme nuceni provést úpravu struktury flotilových odvodů následujícím způsobem:

  • Pokud bude týdenní míra přijatých objednávek v rozmezí 80% – 100% bude platit standardní flotilová provize odstupňovaná podle výše výdělku od 10% do 5%.
  • Pokud bude týdenní míra přijatých objednávek nižší než 80% bude platit jednotná sazba flotilové provize ve výši 10%.
Struktura flotilových odvodů platná od 04.09.2023

Kdy obdržíte slevu?

Sleva bude vyúčtována následující pondělí a následně v nejbližším možném výplatním termínu (ve většině případů v úterý) vyplacena dle podmínek uvedených v profilu kurýra.

Provize ze spropitného

Nadále platí, že ze spropitného se flotilové odvody neplatí – tzn. že spropitné bude kurýrovi vyplaceno v plné výši.

Věříme, že všem kurýrům z naší flotily tato změna pomůže v současné finanční situaci ke zvýšení jejich výdělků.

Komentáře jsou uzavřeny.