Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje naše společnost zpracovává a pro jaké účely a jak zpracování probíhá.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Naše společnost při komunikaci s vámi a prostřednictvím svých produktů shromažďuje vaše osobní údaje. Některé z těchto údajů nám poskytujete přímo, další získáváme shromažďováním údajů o vašich interakcích s našimi produkty, jejich používání a zkušenostech s nimi. To, jaké údaje shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s naší společností a na tom, jaké volby vyberete v nastavení ochrany osobních údajů a v nastavení produktů a funkcí, které používáte. Údaje o vás získáváme také od třetích stran.

Pokud jde o technologie, které používáte, a údaje, které o sobě sdílíte, máte možnost volby. Když vás žádáme o osobní údaje, můžete odmítnout. U mnoha z našich produktů jsou osobní údaje nutné k poskytování služby. Pokud se rozhodnete nám údaje potřebné pro poskytování produktu nebo funkce nesdělovat, nemůžete daný produkt nebo funkci používat. Jestliže se rozhodnete nám osobní údaje neposkytnout v případě, kdy od nás jejich shromažďování vyžaduje zákon nebo jsou nutné k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít nebo udržovat smlouvu, nebudeme moci smlouvu uzavřít. Pokud se taková situace týká produktu, který již používáte, můžeme jeho poskytování pozastavit nebo zrušit. V takovém případě vás včas upozorníme. V případech, kdy poskytnutí osobních údajů není povinné a vy se rozhodnete je nesdílet, vám nebudou správně fungovat prvky, které tyto údaje využívají, například personalizace.

Způsob používání osobních údajů

Naše společnost používá údaje, které o vás shromažďuje, aby vám poskytla bohaté interaktivní funkce. Údaje používáme zejména k těmto účelům:

  • Poskytování našich produktů, což zahrnuje jejich aktualizace, zabezpečení a odstraňování problémů a také poskytování podpory. V případě, že je to třeba k poskytování služby nebo provádění transakcí, které požadujete, údaje také sdílíme.
  • Zlepšování a vývoj našich produktů.
  • Přizpůsobování našich produktů a poskytování doporučení.
  • Propagace a marketing směrem k vám, včetně zasílání propagačních sdělení, cílení reklamy a prezentování relevantních nabídek.

Tyto údaje využíváme také při provozování našeho podnikání, například při analýze jeho výkonu, při plnění našich zákonných povinností, rozvíjení pracovních sil a provádění výzkumů.

Při naplňování těchto cílů kombinujeme údaje, které shromažďujeme v různých souvislostech (například při vašem používání dvou produktů naší společnosti) nebo získáváme od třetích stran, abychom vám poskytli plynulejší a ucelenější prostředí přizpůsobené na míru, abychom se mohli informovaně rozhodovat v obchodních záležitostech a pro další oprávněné účely.

Naše zpracování osobních údajů pro tyto účely zahrnuje automatizované i ruční metody zpracování (prováděné člověkem). Naše automatizované metody jsou často spojeny s ručními metodami a jsou jimi podporovány. Mezi naše automatizované metody patří například umělá inteligence, kterou chápeme jako soubor technologií umožňujících počítačům vnímat, učit se, vyvozovat závěry a pomáhat při rozhodování a řešení problémů způsobem podobným tomu, jak postupují lidé. Za účelem vytváření, trénování a zlepšování přesnosti našich automatizovaných metod zpracování (včetně umělé inteligence) ručně kontrolujeme některé predikce a závěry vytvořené automatizovanými metodami a porovnáváme je s podkladovými daty, z nichž byly predikce a závěry vytvořeny. Za účelem vylepšování našich hlasových služeb, jako je rozpoznávání řeči a překlad, například ručně kontrolujeme krátké části malých vzorků hlasových dat, u kterých jsme podnikli kroky pro znemožnění jejich identifikace.

Důvody, proč sdílíme osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme s vaším souhlasem nebo za účelem dokončení transakcí nebo poskytnutí produktů, o které jste požádali nebo je schválili. Údaje sdílíme také s pobočkami, dceřinými a mateční společností naší společnosti; dodavateli, kteří jednají jménem naší společnosti; pokud tak vyžaduje zákon nebo v případě soudního řízení; za účelem ochrany našich zákazníků; ochrany života; zachování zabezpečení našich produktů a ochrany práv nebo majetku naší společnosti a jejích zákazníků.

Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi

Můžete také rozhodovat o shromažďování a používání vašich údajů naší společností. Máte kontrolu nad osobními údaji, které od vás naše společnost získala, a můžete vykonávat svá práva na jejich ochranu, a to kontaktováním naší společnosti nebo prostřednictvím různých nástrojů, které poskytujeme. V některých případech budou vaše možnosti přístupu k vašim osobním údajům nebo kontroly nad nimi omezené tak, jak vyžadují nebo povolují platné zákony. Způsob přístupu k vašim osobním údajům nebo kontroly nad nimi závisí také na tom, které produkty používáte.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory umisťované do vašeho zařízení s cílem ukládat údaje, které lze číst pomocí webového serveru na doméně, která soubor cookie do zařízení umístila. Soubory cookie a podobné technologie používáme k ukládání a zapamatování vašich předvoleb a nastavení, což usnadňuje přihlašování, poskytování reklam založených na zájmech, boj proti podvodům, analýzu výkonu našich produktů a naplňování dalších oprávněných účelů. Aplikace naší společnosti používají k obdobným účelům také další identifikátory, jako je například reklamní ID..

Používáme také tzv. „webové signály“, které nám pomáhají umisťovat soubory cookie a získávat údaje o používání a výkonu. Naše weby mohou obsahovat webové signály, soubory cookie nebo podobné technologie od poskytovatelů služeb třetích stran.

K dispozici jsou různé nástroje, pomocí nichž můžete řídit údaje shromažďované soubory cookie, webovými signály a podobnými technologiemi. Můžete například pomocí ovládacích prvků ve svém internetovém prohlížeči omezit způsob používání souborů cookie na webových stránkách, které navštěvujete, a odvolat svůj souhlas tak, že soubory cookie odstraníte nebo zablokujete.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů