Změna struktury flotilových odvodů s platností od 04.09.2023

Změna struktury flotilových odvodů s platností od 04.09.2023

Od 04.09.2023 dochází k trvalé změně flotilových odvodů pro kurýry.

S platností od 01.09.2023 bude nově požadováno od kurýrů ze všech flotil ve všech rozvozových městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice a Plzeň), aby byla minimální týdenní míra přijatých objednávek ve výši 80%.

V naší flotile budeme požadovat po všech kurýrech minimální týdenní míru přijatých objednávek ve výši 80% od 04.09.2023 včetně.

Týdenní míru přijatých objednávek můžete sledovat v aplikaci BOLT COURIER v sekci AKTIVITA (záložka TÝDEN):

Aktivita - týdenní míra přijatých objednávek

Základní flotilová provize zůstane u všech kurýrů nastavena na 10% z týdenního výdělku za doručené objednávky. Spropitné se do týdenního výdělku nezapočítává a neplatí se z něj flotilová provize.

Zároveň s tímto krokem jsme nuceni provést úpravu struktury flotilových odvodů následujícím způsobem:

  • Pokud bude týdenní míra přijatých objednávek v rozmezí 80% – 100% bude platit standardní flotilová provize odstupňovaná podle výše výdělku od 10% do 5%.
  • Pokud bude týdenní míra přijatých objednávek v rozmezí 75% – 80% bude platit jednotná sazba flotilové provize ve výši 10%.
Struktura flotilových odvodů s platností od 04.09.2023

Pokud bude týdenní míra přijatých objednávek menší než 75% bude (bohužel) docházet k blokacím profilů jednotlivých kurýrů na základě těchto parametrů:

Parametry blokace profilu kurýra

Kdy obdržíte slevu?

Sleva bude vyúčtována následující pondělí a následně v nejbližším možném výplatním termínu (ve většině případů v úterý) vyplacena dle podmínek uvedených v profilu kurýra.

Provize ze spropitného

Nadále platí, že ze spropitného se flotilové odvody neplatí – tzn. že spropitné bude kurýrovi vyplaceno v plné výši.

Věříme, že všem kurýrům z naší flotily tato změna pomůže v současné finanční situaci ke zvýšení jejich výdělků.

Komentáře jsou uzavřeny.