Jak správně spočítat výdělek za doručenou objednávku

Jak správně spočítat výdělek za doručenou objednávku

Výdělek za doručenou objednávku se počítá podle tohoto vzorce:

(CENA ZA VYZVEDNUTÍ + (POČET UJETÝCH KM x SAZBA ZA KM) + CENA ZA DORUČENÍ) x KOEFICIENT

VÝDĚLEK MUSÍ MINIMÁLNĚ BÝT ROVEN NEBO BÝT VYŠŠÍ NEŽ JE STANOVENÝ MINIMÁLNÍ VÝDĚLEK V ZÁKLADNÍ NEBO ZVÝŠENÉ SAZBĚ

SAZBA ZA VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVKY JE 12,50 KČ
SAZBA ZA DORUČENÍ OBJEDNÁVKY JE 12,50 KČ
SAZBA ZA UJETÝ KM JE 15,00 KČ (POČÍTÁ SE S PŘESNOSTÍ NA 1 METR *)

* POČET UJETÝCH KM NENÍ SKUTEČNÝ POČET UJETÝCH KM, ALE JE STANOVEN NEJKRATŠÍ MOŽNOU VZDÁLENOSTÍ MEZI MÍSTEM VYZVENUTÍ A MÍSTEM DORUČENÍ

KOEFICIENT JE URČENÝ NÁSOBEK VÝDĚLKU V URČITOU DOBU
– V ZÁKLADNÍ SAZBĚ (09:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 00:00) JE 1x
– VE ZVÝŠENÉ SAZBĚ (11:00 – 14:0, 17:00 – 21:00) JE 1,15x

MINIMÁLNÍ VÝDĚLEK ZA DORUČENOU OBJEDNÁVKU JE STANOVEN
– V ZÁKLADNÍ SAZBĚ (09:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 00:00) NA 50,00 KČ
– VE ZVÝŠENÉ SAZBĚ (11:00 – 14:0, 17:00 – 21:00) NA 57,50 KČ


Příklady výpočtu:

  • ZÁKLADNÍ SAZBA, VZDÁLENOST 2,8 KM
    (12,50 + (2,8 x 15,00) + 12,50) x 1 = 67,00 Kč
  • ZVÝŠENÁ SAZBA, VZDÁLENOST 2,8 KM
    (12,50 + (2,8 x 15,00) + 12,50) x 1,15 = 77,05 Kč

Přehledová tabulka základních výdělků:

Pro zobrazení plné velikosti klikněte na tabulku nebo zde
Komentáře jsou uzavřeny.